Vill du göra det möjligt för människor att höra Guds ord förkunnas?

Givartjänsten är ett initiativ från Kyrkliga Förbundet, för att kunna anställa teologer att arbeta för Guds rike på olika sätt inom Kyrkliga Förbundet och andra närstående organisationer.
Kyrka och FolkLäs mer!
MidsommarmöteLäs mer!
KyrkodagarLäs mer!

Vår huvudparagraf

§1 1. Förbundet har till uppgift att inom vår svenska kyrka arbeta för bevarande och främjande av biblisk kristendom enligt vår från fäderna mottagna evangelisk-lutherska apostoliska tro samt för bevarande och stärkande av vår svenska kyrka i denna anda gentemot oberättigade och mot denna anda stridande inflytelser och övergrepp. 2. I detta syfte vill förbundet vidtaga lämpliga åtgärder. Till spridande i vidaste kretsar av ovanstående grundsatser och såsom sammanhållande organ bör i första hand utgivas en periodisk tidskrift.

Veckoandakten

Vi sänder en egenproducerad veckoandakt på ett antal närradiostationer runt om i landet, som du kan ta del av även här: