Kansli
Ekmansgatan 3
412 54 Göteborg

Kontakt
‭070-845 11 25‬
(Gunnar Andersson, ordf.)

Aktuellt

KFUs evenemang 2024

Kristi Himmelfärdsläger, Vännäs

Under den Högstes beskydd – Psalm 91.

Talare: Daniel Johansson och Henrik Andersson

Vi är glada att över 100 personer kom till vårt Kristi Himmelfärdsläger på Fridhem, Vännäs! Välkomna nästa år igen!

FFGs sommarbibelskola 8-10 augusti, Göteborg

Jesus idag?

Vi lever i en orolig tid med en oviss framtid. Var är Jesus idag? Församlingsfakulteten, tillsammans med Kyrkliga förbundet unga, inbjuder till sommarbibelskola för unga vuxna (16-30 år) som behandlar frågan vemvad, och var Jesus är för en människa 2024. På förmiddagarna blir det undervisning och på eftermiddagarna gemenskap med fritidsaktiviteter. Mer information och anmälan här:

https://ffg.se/sommar2024/: Aktuellt

KFU har en ny logga! Det är den klassiska lutherrosen med tillägg av gröna blad som slår ut från rosen. Dessa symboliserar tillväxt och att särskilt unga kristna ska få växa i tron: KFU:s huvudfokus. Stort tack till Erik Björn som har designat den nya loggan! Här följer Luthers utläggning kring symboliken runt resten av loggan. 

”Rosen är en symbol för min teologi. Det svarta korset står i hjärtat, som har sin naturliga färg, så att jag minns att tron på den korsfäste gör mig salig. Ty när man tror i hjärtat blir man rättfärdig. Detta hjärta är mitt i en vit ros, för att visa att tron ger glädje, tröst och frid. Därför ska rosen vara vit och inte röd, eftersom vitt är andarnas och alla änglars färg. Rosen omges av ett himmelsfärgat fält, eftersom denna glädje i tro och ande är en första smak av den himmelska fröjd som väntar. Runtom finns en gyllene ring, som visar att denna himmelska salighet varar evigt och oändligt, och är mer värd än alla andra fröjder och egendomar, på samma sätt som guldet är den ädlaste och dyrbaraste malmen på jorden. ”