Kansli
Ekmansgatan 3
412 54 Göteborg

Kontakt
‭070-845 11 25‬
(Gunnar Andersson, ordf.)

Kyrka och Folk

Kyrka & Folk

En av Kyrkliga Förbundets huvuduppgifter är att ge ut tidningen Kyrka och Folk, som utkommer varje torsdag, med undantag för några dubbelnummer.

Tidningen är i behov av gåvor och att styrelsen har ett uppsatt mål om att få in 300’000:- till tidningsmissionen varje år.

Stöd tidningen:

Plusgiro 45055-1
Bankgiro 514-0629
Var god ange i meddelanderutan vad inbetalningen avser, exempelvis: prenumeration (följt av person och adress), tidningsmissionen etc.

Besök tidningens hemsida, kyrkaochfolk.se!