Kansli
Ekmansgatan 3
412 54 Göteborg

Kontakt
‭070-845 11 25‬
(Gunnar Andersson, ordf.)

Givartjänsten

Givartjänst

Givartjänsten är ett initiativ från Kyrkliga Förbundet, för att kunna anställa teologer att arbeta för Guds rike på olika sätt inom Kyrkliga Förbundet och andra närstående organisationer.

Bakgrunden är det prästvigningsstopp som gäller för dem som håller fast vid kyrkans klassiska tro.

Man anmäler till Givartjänsten att man bidrar med som lägst 100:-/månad vilket kan betalas månadsvis eller efter eget önskemål (kvartal, år etc.).

Plusgiro: 420 10 35-5

Kyrkliga Förbundets gåvokonto för givartjänst

Givartjänsten

Om Kyrkliga förbundets givartjänst

Sommaren går mot sitt slut och en ny termin och – för många – ett nytt läsår tar vid. Kyrkliga förbundet och dess givartjänst jobbar oförtrutet vidare. Evangeliet måste nå ut, både till det trogna kyrkfolket och till dem som kanske aldrig förr har fått höra det glada budskapet. Detta arbete understödjer givartjänsten på flera fronter, mest inom men också utom landets gränser. Uppsala och Stockholmsområdet står alltjämt i vårt fokus och kommer göra ännu ett tag. Bohuslän med omnejd nådde i och med sommaren ett slut på att motta medel från givartjänsten, något som annars varit fallet under relativt lång tid. I såväl Uddevalla som Stigen måste man nu säga att det finns en etablerad verksamhet som under stadig lokal ledning tagit form och växt till – vilket är mycket glädjande. Till svenskättlingarna och andra svenskspråkiga i Sankt Petersburg respektive Kronstadt fortsätter ett mindre belopp per år utgå till VDM Jonas Nilssons (Gamla Hjelmseryd) resor dit. Till arbetet med Israelsmissionen och missionen till Guds egendomsfolk judarna utgår också ett mindre belopp åtminstone fram till årsskiftet.

Som den observante noterat har det i denna tidning utlysts stipendium om medel ur givartjänsten. Exakt var detta kommer landa är i skrivande stund inte klart. Vad som däremot är klart är att det kommer fortsätta att handla om verksamhet i samma anda som tidigare, vilket i klartext betyder att det handlar om stöd till teologer och/eller präster som arbetar med att nå ut med Guds ord. I takt med att både vårt land och vår kyrka sekulariseras går tankarna särskilt till dem som känner sig övergivna och/eller är hemlösa andligt sett. Här finns det möjligheter för givartjänsten att lämna ett bidrag. Tankarna går också till de människor och de områden i vårt land där avsaknaden av evangeliet är särskilt påtaglig. Som kristna har vi ett stort ansvar att nå ut till dem som inte hört och inte sett Guds väldiga gärningar.

För detta arbete behövs medel. Till alla er som troget år efter år lämnar ett bidrag till givartjänsten riktas ett stort och varmt tack. Samtidigt vill vi rikta en uppmaning till dig som ännu inte har givartjänsten som en gåvomottagare att överväga om det inte kunde bli ett alternativ. Det vanliga är att man ger 12 x 100:- per år (något som betalas genom valfritt antal transfereringar per år) men såväl större som mindre engångsgåvor tas självklart också tacksamt emot. Du som vill bidra till – för svenskt vidkommande – normalt kyrkoliv där Bibeln och bekännelsen hålls högt med allt vad det innebär av gudstjänstfirande, mission och evangelisation finner i givartjänsten det självklara alternativet.

/Anders Svensson