Kansli
Ekmansgatan 3
412 54 Göteborg

Kontakt
‭070-845 11 25‬
(Gunnar Andersson, ordf.)

Om oss

Kyrkliga Förbundets uppgift kan sammanfattas i dess portalparagraf:
Kyrkliga Förbundet bildades 1923 för att ”inom vår svenska kyrka arbeta för bevarande och främjande av biblisk kristendom enligt vår från fäderna mottagna evangelisk-lutherska apostoliska tro samt för bevarande och stärkande av vår svenska kyrka i denna anda gentemot oberättigade och mot denna anda stridande inflytelser och övergrepp”. (Ur stadgarna §1)
Sedan dess har Kyrkliga Förbundet på olika sätt arbetat för detta.

Till vår verksamhet hör bl a att utse styrelse för Peter Isaac Béens Utbildningsstiftelse (PIBUS). Kyrkliga Förbundet för evangelisk luthersk tro står som huvudman för denna verksamhet. Dock är PIBUS styrelse helt självständig i förhållande till Kyrkliga Förbundet.