Kansli
Ekmansgatan 3
412 54 Göteborg

Kontakt
‭070-845 11 25‬
(Gunnar Andersson, ordf.)

Midsommarmöte

Midsommarmöte 2023

Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro önskar återigen att samla till midsommarläger för alla åldrar på natursköna Hjortsbergagården utanför Alvesta. Vi möts igen för att uppbyggas av Guds ord och uppmuntras av bröders och systrars gemenskap. Årets huvudtalare är Fredrik Brosché från Göteborg, därutöver medverkar även Gunnar Andersson, Joacim Brandt Erlandsson och Johannes Lyche. Boka in dessa dagar redan nu och välkommen med din anmälan!

Vi vill samlas kring det hoppet för att som kristna i alla åldrar få stärkas i den tron som överlämnats från våra fäder. Därför vill Kyrkliga Förbundet också i år vill erbjuda ett midsommarläger som är uppbyggligt för hela människan i alla åldrar. Vi håller barn-, ungdoms- och vuxensamlingar med undervisning, gudstjänster, lek, bad och midsommarfirande.

Lägret ger möjlighet för barn och vuxna att träffa likasinnade kristna i alla åldrar och undervisas i den kristna trons själavårdande sanningar. Som tidigare år kommer det vara särskilt program för barnen parallellt med föredragen. Som föregående år kommer det vara särskilda tonårssamlingar på kvällarna men nytt för i år är att vi kommer hålla särskilda tonårssamlingar under dagarna. För oss är det självklart att barnens undervisning är lika viktig som de vuxnas!

På detta sätt vill vi både förmedla den tro vi ärvt från våra fäder och fördjupa både relationer och kristen tro. Varmt välkommen till midsommarläger 2023!

Anmälan 2023 hittar man här: anmälan.

Lägrets program hittar man här:  Program Midsommarlägret

Helpension (mat och boende), dock ej sängkläder, som medtages)

Vuxen: 1500 kr

Ungdom 13-18 år samt studerande: 750 kr

Barn 4-12 år: 500 kr

Maxpris för familj: 3500kr

Pris avser del i flerbäddsrum. Enkelrum erbjuds i mån av plats. Observera att sängkläder medtages.

 Dagbiljett (mat och samlingar för en dag (ej frukost, söndag halva priset))

Vuxen: 300 kr

Ungdom 13-18 år samt studerande: 200 kr

Barn 4-12: 100 kr

Anmälan

För deltagande endast i gudstjänster/samlingar behövs ingen anmälan.

Anmälan sker senast den 1 juni på länken ovan. I undantagsfall per telefon till Hanna och Olof Svensson, 0707473726.

För att anordna denna typen av läger är förbundet i behov av gåvor, för att stödja denna verksamhet sätt in din gåva på någon av följande konto:

Plusgiro 42282-4
Bankgiro 5086-5559
Var god ange i meddelanderutan att inbetalningen avser midsommarmötet.